Skip to main content Skip to search

Lijfrente

Indien er een verwacht tekort is op de pensioendatum, bestaat de mogelijkheid om dit middels lijfrentepremies e/o koopsommen aan te vullen. Deze betalingen zijn fiscaal te verwerken in de aangifte, mits deze binnen de gestelde fiscale kaders vallen (maximale jaar- en reserveringsruimte; voor ondernemers ook Oudedagsreserve en extra aftrek bij staking van de onderneming). Onderstaand treft u nadere informatie aan:

Pensioentekort

Dit kan onder andere ontstaan in de navolgende situaties:

 • Geen pensioenregeling bij werkgever of als ondernemer
 • Slechte(re) pensioenregeling bij werkgever
 • Tekort in (te verwachten) dienstjaren

Lijfrentepremieaftrek 2017 (verkort) – opbouwperiode

 • Berekening Jaarruimte:
 • Premiegrondslag maximaal € 103.317,– (inkomen in Box I van 2016 inclusief fiscale bijtelling auto van de zaak)
 • Te verminderen met de franchise ad € 12.032,–
 • Te verminderen met de waardeaangroei van pensioenaanspraken (2016) x 6,5 (factor A)
 • Voor ondernemers: te verminderen met de netto dotatie (2016) aan de oudedagsreserve
 • Berekening Reserveringsruimte:
 • Indien jonger dan 55 jaar en 9 maanden (op 01-01-2017):
  Niet (geheel) gebruikte jaarruimte van de voorgaande 7 jaar, echter maximaal 17% van de premiegrondslag, ten hoogste € 7.110,–
 • Indien ouder dan 55 jaar en 9 maanden tot maximaal de AOW-leeftijd (op 01-01-2017):
  Niet (geheel) gebruikte jaarruimte van de voorgaande 7 jaar, echter maximaal 17% van de premiegrondslag, ten hoogste € 14.039,–
 • Extra voor ondernemers:
 • Extra lijfrentepremieaftrek bij staking van de onderneming:
  afhankelijk van de situatie van minimaal € 112.667,– tot € 450.631,–; op deze bedragen worden nog wel diverse – in het verleden genoten – lijfrenteaftrekposten in mindering gebracht
 • Oudedagsreserve ad 9,8% van de winst tot maximaal € 8.946,– (indien jonger dan de AOW-leeftijd per 01-01-2017)

Omzetting van lijfrentekapitaal naar uitkerende lijfrente (verkort)

Helaas zijn er diverse fiscale regimes van toepassing (oud-regime, Brede Herwaardering en Wet IB-2001), met ieder de daarbij passende mogelijkheden. Hierdoor zijn de varianten zeer divers en lopen uiteen tot het opnemen in geld tot het verplicht volgen van een minimale uitkeringsduur van de lijfrente.

Bancair of verzekeren?

Zowel in de opbouwperiode als bij de omzetting naar een uitkerende lijfrentevorm, heeft u in principe de keuze om dit bij een bank dan wel bij een verzekeraar onder te brengen (enkele situaties kunnen alleen via een verzekeraar).

-Opbouwperiode

In het algemeen, zijn de bancaire producten voordeliger en transparanter dan bij verzekeraars; hier staat tegenover dat er bij de bank uitvoeringen geen verzekeringselementen kunnen worden afgesloten zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, overlijdenskapitalen (anders dan de opbouw van het lijfrentekapitaal) etc. Deze dekkingen dienen – indien gewenst – dan separaat te worden voorzien

-Uitkeringsfase

Ook hier is de bancaire uitvoering veelal aantrekkelijker, met name doordat de uit te keren lijfrente de afgesproken periode zal uitkeren, ook indien de contractant is overleden. Hierdoor is er geen kapitaalsverlies en worden er geen extra kosten betaald voor een overgang op een 2e verzekerde dan wel een contraverzekering. In enkele situatie is echter alleen een verzekeringsproduct af te sluiten (zoals bijvoorbeeld een overbruggingslijfrente of een levenslange lijfrente)

Wij kunnen voor u in iedere situatie (of mengvormen) van het juiste advies voorzien – inclusief de vergelijking van de aanbieders – waarbij ook uiteraard rekening zal worden gehouden met uw persoonlijke financiële situatie voor wat betreft de uiteindelijk belasting van de uitkering(en) in de uitkeringsfase, dan wel de mogelijkheden van uw aftrek en keuze van een product in de opbouwfase.

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende “intake”, waarna wij u een kostenplaatje voor ons – eventuele – advieswerk en beheerwerk kunnen verstrekken.

Neem direct contact op

Via onderstaande tool, heeft u de mogelijkheid om een berekening te maken en/of een aanvraag in te dienen voor de omzetting van een Pensioen- of Lijfrentekapitaal naar een uitkerende situatie.