Skip to main content Skip to search

Financiële analyse

Om inzicht te verkrijgen in uw financiële situatie bij diverse omstandigheden, kunnen wij voor u dit in kaart brengen in vergelijk met uw huidige situatie. Deze rapportage geeft u derhalve financieel inzicht – zowel bruto als netto – bij de navolgende gebeurtenissen:

  • Overlijden van u (e/o uw partner)
  • Bereiken van de pensioendatum
  • Arbeidsongeschiktheid van u (e/o uw partner)
  • Werkloosheidssituatie van u (e/o uw partner)

Aan de hand van de uitkomsten van dit rapport – waar overigens al uw reeds aanwezige voorzieningen maar ook (hypotheek)lasten worden ingebracht – is het mogelijk om eventuele hiaten vast te stellen en waar nodig eventuele herstelacties te ondernemen.

Op deze wijze is het voor u herkenbaar waarom diverse acties zijn ondernomen; het zal duidelijk zijn dat dit slechts een momentopname is. Wijzigingen in de toekomst door bijvoorbeeld een andere gezinssamenstelling of een andere werkkring, zijn oorzaken waardoor een aangepaste analyse noodzakelijk is.

In een overigens vrijblijvend “intake” gesprek, inventariseren wij uw wensen en kunnen wij u van daaruit een goed beeld geven van onze kosten (of op basis van een fixed Fee of op basis van uren).

Via het contactformulier (email) of telefonisch kunt u met ons een afspraak plannen.

Neem nu contact op