Skip to main content Skip to search

Werknemers van leden

1. Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de branche, staat open voor u als werknemer van een NOVAKA lid (inclusief gezinsleden). Met verzekeraar Allianz is hiervoor een korting opgenomen; uiteraard neemt deze verzekeraar uw schadevrije jaren (de BM-korting) over.
Uiteraard worden alle verschillende verzekeringsvormen en aanvulling aangeboden, zoals:

 • WA
 • WA-Beperkt Casco
 • WA-Volledig Casco
 • Rechtsbijstandsmodule
 • Schadeverzekering voor inzittenden

2. Verzekerd Wonen Pakket

Voor u als werknemer van een NOVAKA lid, is er op de diverse onderdelen een korting van 5 tot 20% van toepassing op de normale tarieven, als volgt:

 • Opstal – 20%
 • Inboedel – 20%
 • Glas – 20%
 • Kostbaarheden – 15%
 • Aansprakelijkheid – 15%
 • Doorlopende reis, inclusief annulering – 15%
 • Gezinsongevallen – 10%
 • Rechtsbijstand – 5%

Het betreft hier een zeer uitgebreide verzekering met uitstekende voorwaarden

3. Ziektekosten

Voor de ziektekosten 2020, zie de startpagina van deze site.