Skip to main content Skip to search

Leden van Novaka

LEDENVOORDEEL VERZEKERINGEN

Al sedert meerdere decennia, heeft NOVAKA exclusief voor haar leden en in samenwerking met onze contractbeheerder, diverse Collectiviteiten en Mantelcontracten ingericht op verzekeringsgebied. Hieronder treft u de omschrijving aan van de diverse mogelijkheden. Uiteraard is het mogelijk dat u – geheel vrijblijvend – offertes kunt aanvragen via onze contractbeheerder.

Verzekeringspakket voor NOVAKA leden

Een speciaal – en exclusief voor onze branche – toegesneden pakket van alle voorkomende schadeverzekeringen binnen uw onderneming. Door de jarenlange ervaringen (ook wat betreft het schadeverloop) met dit pakket zijn uitstekende voorwaarden en prijsstelling bereikt, waarbij een korting t.o.v. de gangbare markt-premie tot 40% mogelijk is. De verzekeraars zijn Allianz en REAAL.

Het pakket kent de volgende – facultatieve – onderdelen:

 • goederen/inventaris
  voorraad op basis van inkoopwaarde
  winkelinrichting op basis van vervangingswaarde
 • opstal of huurdersbelang
  het huurdersbelang verzekert uw bouwkundige aanpassingen
 • bedrijfsschade
  verzekering van uw vaste lasten en netto winst gedurende 1 jaar, na bijvoorbeeld brand
 • aansprakelijkheid
  algemene aansprakelijkheid voor u en uw personeel bij aanspraken van derden
 • winkelgeld
 • glas

Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de kantoorvakhandel, staat open voor uw bedrijfswagens, uw privé auto(‘s) en de privé auto’s van uw personeelsleden. Met verzekeraar Allianz is een korting overeengekomen van 35% op het WA- en 40% op het CASCO-gedeelte #.
Uiteraard zal uw aanvraag ook getoetst worden bij andere aanbieders

# deze kortingen zijn van toepassing op de gangbare maatschappijtarieven en uiteraard nog exclusief de korting van
persoonlijk opgebouwde schadevrije jaren

Ziekteverzuimverzekering

Doordat u – als werkgever – gedurende 2 jaar tot loondoorbetaling bent verplicht ingeval van (een) zieke werknemer(s), is deze verzekering – voor met name de kleinere ondernemingen – bijna een “must”. Afhankelijk van het ziekteverzuim binnen uw onderneming van de afgelopen 3 jaar en de gewenste dekking, kunnen jaarlijks fikse premiebesparingen worden bereikt mede door de extra korting (7,5% per jaar) ingeval van een gunstig ziekteverzuim; inmiddels zijn door deze korting, leden binnen deze Mantel met een premiebetaling van minder dan 1% van de loonsom.
Verzekeraar De Amersfoortse

De belangrijkste kenmerken/mogelijkheden van deze (exclusieve) Mantelovereenkomst zijn:

 • keuze eigen risicotermijn
 • keuze dekkingspercentage 1e en 2e jaar
 • beperkte premiestijging bij onverhoopte schade
 • maximale premiedaling bij gunstig ziekteverzuim
 • combinatie met ARBO dienst (Arboned/ArboDuo) en keuze – unieke – reïntegratiemodule

ARBO Dienst

In combinatie met de Ziekteverzuimverzekering bij de Amersfoortse, is het mogelijk – voor leden van de NOVAKA – een exclusief contract af te sluiten bij ArboNed/ArboDuo. De korting bedraagt 29% op de korting per werknemer.

Ziektekosten

Voor de ziektekosten 2020, zie de startpagina van deze site.

Rechtsbijstandverzekering

In het NOVAKA-rechtsbijstand arrangement is de ondernemer verzekerd van rechtskundige hulp ingeval van (o.a.) de navolgende juridische conflicten:

 • (huur) problemen met het winkelpand
 • arbeidsconflicten
 • geschillen met leveranciers
 • geschillen met afnemers
 • incasso van vorderingen
 • particulier voor de ondernemer (facultatief)

Ook bij deze verzekeraar – DAS Rechtsbijstand – is een speciale kortingsregeling van toepassing voor de leden, namelijk 20% van de zakelijke premie.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Als ondernemer/DGA heeft u geen enkele dekking ingeval van arbeidsongeschiktheid. In de laatste jaren is er – mede door concurrentie – een aanzienlijke prijsverlaging voor deze producten ontstaan. Onze contractbeheerder heeft de mogelijkheid om alle aanbieders op de Nederlandse markt voor u te vergelijken op basis van uw specifieke wensen. Hierdoor is het mogelijk om dit risico adequaat af te dekken zodat uw inkomen c.q. bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Tevens is er een exclusief en zeer aantrekkelijk aanbod voor NOVAKA-leden van verzekeraar Allianz. Door een extra korting en de mogelijkheid van een lagere risicoklasse, kan het voordeel oplopen tot 41% van de premie t.o.v. de overige verzekeraars
Sedert 2013, zijn er geen provisies meer ingebouwd in de premie voor deze producten en worden advieskosten in rekening gebracht. Vooraf verstrekt onze contractbeheerder u een indicatie van deze advieskosten, rekening houdende met een korting van 20% voor de leden van de NOVAKA.

Pensioen- & Lijfrentevoorzieningen

Bij deze meestal complexe materie kan onze contractbeheerder u adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van:

 • pensioenregelingen voor uw personeel
 • pensioenmogelijkheden voor u als DGA
 • pensioenmogelijkheden voor u als ondernemer

Voor uw privé pensioen (DGA) of lijfrente (als ondernemer of DGA), is het uitgangspunt in alle gevallen een financiële analyse van uw persoonlijke situatie waarbij al uw huidige voorzieningen (inclusief Sociale) en lasten in kaart worden gebracht om inzicht te krijgen in de diverse scenario’s (lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid).

In overleg met u e/o uw accountant kunnen dan de eventuele benodigde offertes worden opgemaakt en doorgenomen.

Het zal u duidelijk zijn dat ook voor de (eventueel jaarlijkse) fiscale toetsing kan worden zorggedragen.

Ook bij deze producten is er geen provisie meer aanwezig en zijn advieskosten van toepassing. De kosten voor deze adviezen en jaarlijks onderhoud zullen – vooraf – na een vrijblijvende inventarisatie, aan u kenbaar worden gemaakt, ook weer rekening houdende met 20% ledenkorting.

Neem direct contact op