Skip to main content Skip to search

Uitvaartverzekeringen

Deze verzekeringen kunnen in de vorm van een Kapitaal of in Natura, bij deze laatste vorm is het dan wel noodzakelijk om uw wensen vooraf samen te stellen om een adequate dekking te realiseren. De basis voor deze verzekeringen is – in principe – een levenslange dekking bij overlijden met veelal een maximale (= ingekorte) duur van premiebetaling. De Kapitaaldekking is nu altijd met een vorm van winstdeling (of stijging van het verzekerde bedrag), waardoor de inflatie – geheel of gedeeltelijk – kan worden gecompenseerd; bij de Natura uitvoering liggen de te leveren diensten veelal vast.

Achtergrond voor het onderbrengen van dit risico is veelal gelegen in het voorkomen van deze kosten bij overlijden (anders komen deze ten laste van de erfenis), het gemak omdat er geen reservering van deze kosten noodzakelijk is of indien er geen middelen direct aanwezig/opvraagbaar zijn.

De economische waarde van deze verzekering is vrijgesteld (voor heffing in Box III) tot een bedrag van € 6.976,– (2017). De economische waarde is niet gelijk aan het verzekerde kapitaal, er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de verzekerde (hoe jonger, hoe groter het verschil tussen het verzekerde kapitaal en de economische waarde). Bij overschrijding van eerdergenoemd maximum bedrag, zal overigens de gehele economische waarde in Box III worden belast.

Sedert 2013 zijn deze producten “provisievrij” (zonder enige inbouw van provisie onzerzijds) en berekenen wij u separaat een Fee voor onze werkzaamheden/advies. In een overigens vrijblijvend “intake” gesprek, inventariseren wij uw wensen en kunnen wij u van daaruit een goed beeld geven van onze kosten (of op basis van een fixed Fee of op basis van uren); in de praktijk liggen deze kosten ongeveer op € 150,– tot € 200,–.

Via het contactformulier (email) of telefonisch kunt u met ons een afspraak plannen.

Neem direct contact op