Skip to main content Skip to search

Risicoverzekeringen

De – tijdelijke – riscoverzekeringen, verzekeren een kapitaal (of rente) bij het overlijden van de verzekerde voor een bepaalde einddatum. Er zijn een groot aantal varianten aanwezig, de meest bekende is de risicoverzekering naast een hypothecaire geldlening. Tevens zijn er varianten met betrekking tot het verzekerd kapitaal – gelijkblijvend, stijgend, annuitair- of lineair dalend; maar ook op één, twee of meerdere levens (de laatste veelal gesloten als compagnonsverzekering).

Ook bestaat de mogelijkheid om de polis te voorzien van de lijfrenteclausulering waardoor de premie fiscaal te verwerken valt binnen de lijfrentepremieaftrek; de uitkering(en) zijn dan uiteraard belast bij de verkrijger in Box I.
Een punt van aandacht voor wat betreft de fiscale- en erfrechtelijke gevolgen is, wie er op de polis verzekeringnemer, verzekerde e/o begunstigde is; ook dit aspect nemen wij in ons advies mee.
In welke situaties kan een risicoverzekering onder meer noodzakelijk zijn:

  • Voor de aflossing van een (hypothecaire) lening
  • Voor de opvang van inkomen of vermogen ten behoeve van de partner
  • Voor het afdekken van een alimentatieverplichting
  • Voor het afdekken van kapitaalsverlies bij een verzekerde lijfrente
  • Voor het afdekken van een eventuele belastingclaim (bijvoorbeeld erfbelasting)
  • Bij het wegvallen van belangrijke medewerker binnen een onderneming (Key-Man polis)
  • Bij het wegvallen van een medevennoot/aandeelhouder (compagnonsverzekering)
  • Voor het afdekken van een specifiek risico (bijvoorbeeld het ANW-hiaat

De premies van risicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren – marktbreed – zeer sterk gedaald en maken wij – na inventarisatie van uw wensen/mogelijkheden – een vergelijking van de aanbieders.

Sedert 2013 zijn deze producten “provisievrij” (zonder enige inbouw van provisie onzerzijds) en berekenen wij u separaat een Fee voor onze werkzaamheden/advies. In een overigens vrijblijvend “intake” gesprek, inventariseren wij uw wensen en kunnen wij u van daaruit een goed beeld geven van onze kosten (of op basis van een fixed Fee of op basis van uren).
Via het contactformulier (email) of telefonisch kunt u met ons een afspraak plannen.

Neem direct contact op