Skip to main content Skip to search

Arbeidsongeschiktheid

Veelal als een “kostbare” verzekering gekenmerkt, maar in veel gevallen toch een noodzakelijke voorziening indien er geen mogelijkheden van (financiële of andere) opvang zijn ingeval van arbeidsongeschiktheid.

Bepalend is uiteraard de benodigde financiële middelen in dit soort situaties waarbij wij als uitgangspunt hanteren een financiële analyse van de huidige situatie; hierdoor kan een op deze omstandigheden toegesneden product worden afgesloten.

Ook voor deze producten maken wij een vergelijking van de aanbieders op basis van uw wensen. Vervolgens begeleiden wij de aanvraag richting de verzekeraar en – indien gewenst – dragen wij zorg voor het beheer van deze verzekering voor de – meestal jaarlijkse – optieregeling en eventuele toekomstige premiewijzigingen in de markt welke wellicht een voordeel voor u kunnen opleveren.

Sedert 2013 is dit product “provisievrij” (zonder enige inbouw van provisie onzerzijds) en berekenen wij u separaat een Fee voor onze werkzaamheden. In een overigens vrijblijvend “intake” gesprek, inventariseren wij uw wensen en kunnen wij u van daaruit een goed beeld geven van onze kosten (of op basis van een fixed Fee of op basis van uren).
Via het contactformulier (email) of telefonisch kunt u met ons een afspraak plannen.

Neem direct contact op