Skip to main content Skip to search

Bedrijven

1. Algemeen

De basis van onze dienstverlening is het adviseren, vergelijken, afsluiten en in het beheer houden van – nagenoeg – alle soorten (schade)verzekeringen. Mede vanwege onze zorgplicht, gaan wij uit van het beheer van uw totale pakket verzekeringen binnen uw onderneming. Op deze wijze kunnen wij u behoeden voor oververzekering, dubbele dekkingen en/of eventuele hiaten binnen uw verzekeringspakket. Uiteraard bepaalt u zelf welke onderdelen van ons advies dienen te worden ingevuld; ook met uw voorkeur (of het tegenovergestelde) van verzekeraars houden wij rekening.

2. Verzekeringen binnen uw onderneming

De benodigde verzekeringen binnen uw ondernemingen kunnen sterk verschillen afhankelijk van uw branche, eventuele personeelsleden, huisvesting etc. Naast de diverse verzekeringen met betrekking tot uw personeel (Ziekteverzuim, Arbodienst etc.) hebben wij ook de mogelijkheden om voor uw personeel eventuele collectiviteiten in te richten om een juiste invulling te geven aan uw “goed” werkgeverschap.

3. Adviesvrij

Wij zijn adviesvrij (niet financieel gebonden aan derden e/o verzekeraars), en hebben hierdoor de mogelijkheid om uw verzekeringen onder te brengen bij – nagenoeg – alle in Nederland opererende en toonaangevende verzekeringsmaatschappijen waar wij een aanstelling van hebben.
Het onderbrengen van uw verzekeringen – na analyse van uw wensen – geschiedt op basis van een vergelijking van de dekkingen/voorwaarden versus een scherpe premiestelling.

4. Ingeval van een schade

Indien zich onverhoopt een schade voordoet, zullen wij u/uw onderneming zoveel als mogelijk ontzorgen door de hieruit voortvloeiende werkzaamheden uit handen te nemen. Denkt u hierbij aan de communicatie met de verzekeraars, schade-experts, herstelbedrijven etc. Tevens zorgen wij voor de voortgang en bewaking van het schadedossier en een spoedige afwikkeling en schadebetaling.

5. Vrijblijvende Intake

Voordat u en wij besluiten tot een eventuele samenwerking, geven wij u – tijdens een afspraak – inzicht in onze werkzaamheden en methodieken. Pas na overeenstemming, zullen wij voor u de benodigde acties ondernemen (zie ook in het menu, downloads het dienstverleningsdocument).
Heeft u interesse, dan verzoeken wij u vriendelijk ons te contacten (via mail of telefonisch) voor een afspraak tot nadere kennismaking.

Neem direct contact op