Skip to main content Skip to search

Werknemers van leden

1. Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de branche, staat open voor u als werknemer van een NOVAKA lid (inclusief gezinsleden). Met verzekeraar Allianz is hiervoor een korting opgenomen; uiteraard neemt deze verzekeraar uw schadevrije jaren (de BM-korting) over.
Uiteraard worden alle verschillende verzekeringsvormen en aanvulling aangeboden, zoals:

 • WA
 • WA-Beperkt Casco
 • WA-Volledig Casco
 • Rechtsbijstandsmodule
 • Schadeverzekering voor inzittenden

2. Verzekerd Wonen Pakket

Voor u als werknemer van een NOVAKA lid, is er op de diverse onderdelen een korting van 5 tot 20% van toepassing op de normale tarieven, als volgt:

 • Opstal – 20%
 • Inboedel – 20%
 • Glas – 20%
 • Kostbaarheden – 15%
 • Aansprakelijkheid – 15%
 • Doorlopende reis, inclusief annulering – 15%
 • Gezinsongevallen – 10%
 • Rechtsbijstand – 5%

Het betreft hier een zeer uitgebreide verzekering met uitstekende voorwaarden

3. Ziektekosten

Elk jaar is het weer afwachten wat de diverse verzekeraars beslissen over de basispremie en de dekking en premie van de aanvullende modules. Aangezien de definitieve premies pas in oktober van enig jaar bekend worden, kunnen wij u ook dan pas een voorkeurverzekeraar aangeven. Op deze site zullen dan de premies van deze – en eventueel andere aantrekkelijke aanbieders – kenbaar worden gemaakt.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid u nader te informeren en – geheel vrijblijvend – één of meerdere offertes uit te brengen. Wij verzoeken u hiervoor contact met ons op te nemen via ons (email) formulier welke u terug kunt vinden op deze site (onder contact). Binnen 2 werkdagen, nemen wij dan contact met u op voor nadere afstemming.