Skip to main content Skip to search

Leden van KBB

1. Verzekeringspakket voor de boekhandel

Een speciaal – en exclusief op de branche toegesneden – pakket van alle voorkomende schadeverzekeringen binnen de ondernemingen. Door de jarenlange ervaringen (ook wat betreft het schadeverloop) met dit pakket, is een uitstekende voorwaarden/prijsstelling bereikt; de korting ten opzichte van de gangbare marktpremie, kan wel oplopen tot 40%.
Dit pakket – bij de verzekeraars Allianz of REAAL – kent de volgende – facultatieve – onderdelen:
Goederen & Inventaris
Opstal- of huurdersbelang
Bedrijfsschade
Aansprakelijkheid
Glasdekking
Winkelgeld

2. Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de branche, staat open voor uw bedrijfswagens, uw privé auto’s en de privé auto’s van uw personeelsleden (inclusief gezinsleden). Met verzekeraar Allianz is hiervoor een korting opgenomen; uiteraard neemt deze verzekeraar uw schadevrije jaren (de BM-korting) over.

3. Ziekteverzuim

Aangezien u – als werkgever – gedurende 2 jaar tot loondoorbetaling bent verplicht ingeval van een zieke werknemer, is een verzekering van dit risico bijna een “must”. Afhankelijk van het ziekteverzuim binnen uw onderneming over de afgelopen 3 jaar alsmede de gewenste dekking, kan vanwege de scherpe premie, jaarlijks een aanzienlijke premie worden bespaard. Enkele kenmerken van dit product bij De Amersfoortse:
Keuze eigen risicotermijn
Keuze dekkingspercentage
Premiedaling bij gunstig ziekteverzuim
Beperkte premiestijging bij ongunstig schadeverloop
Keuze – unieke – reïntegratiemodule

4. Rechtsbijstand

In het KBb rechtsbijstandsarrangement, is de ondernemer verzekerd van rechtskundige hulp ingeval van o.a. de navolgende – juridische – conflicten:
(huur) problemen met het winkelpand
Arbeidsconflicten
Geschillen met leveranciers
Geschillen met afnemers
Incasso van vorderingen
Facultatief is een privé dekking voor de ondernemer mogelijk
Ook bij deze verzekeraar – DAS Rechtsbijstand – is een korting van 20% van toepassing (alleen voor het zakelijk gedeelte) voor de leden van de KBb.

5. Ziektekosten

Elk jaar is het weer afwachten wat de diverse verzekeraars beslissen over de basispremie en de dekking en premie van de aanvullende modules. Aangezien de definitieve premies pas in oktober van enig jaar bekend worden, kunnen wij u ook dan pas een voorkeurverzekeraar aangeven. Op deze site zullen dan de premies van deze – en eventueel andere aantrekkelijke aanbieders – kenbaar worden gemaakt.

6. Arbeidsongeschiktheidsdekking

Veelal als een “kostbare” verzekering door de ondernemers gekenmerkt, maar in veel gevallen toch een noodzakelijke voorziening indien er geen mogelijkheden van opvang voor de arbeidsongeschikte ondernemer aanwezig zijn. In de afgelopen jaren, zijn de premies overigens – marktbreed – aanzien-lijk gedaald. Met de verzekeraar Allianz, zijn wij de volgende kortingen/ voorwaarden overeen-gekomen voor de KBb leden:
5% korting, gedurende de gehele looptijd, op het basistarief
Indien er geen- of nauwelijks fysieke arbeid wordt verricht, kan beroepsklasse 1 (i.p.v. de standaard 2) worden aangeboden, met een 20/25% lagere premie

Tevens is er ook nog sprake van de normale korting, namelijk:

Doorlopende korting van 8% op de premie, of een hogere aanvangskorting gedurende de eerste 3 jaren

7. Pensioen- & lijfrentevoorzieningen

Bij deze – meestal als complex ervaren – materie, kunnen wij u adviseren c.q. bemiddelen bij de totstandkoming van:
Aanvullende pensioenregeling voor uw personeel
Pensioenmogelijkheden voor u als DGA
Pensioen(lijfrente)mogelijkheden voor u als ondernemer
Voor uw privé pensioen (DGA) of lijfrente (als ondernemer), is het uitgangspunt in alle gevallen een financiële analyse van uw persoonlijke situatie, waarbij al uw huidige voorzieningen (inclusief de sociale) en (toekomstige) lasten in kaart worden gebracht om inzicht te verkrijgen in de diverse situatie. Vaak zal dit in overleg met uw accountant plaatsvinden.
Uiteraard zijn wij graag bereid u nader te informeren en – geheel vrijblijvend – één of meerdere offertes uit te brengen. Voor de arbeidsongeschiktheids- pensioen- en lijfrenteoplossingen, verstrekken wij u vooraf een inzicht van onze kosten aangezien deze producten – door de wetgeving – alleen nog “netto” door de verzekeraars/banken kunnen worden aangeboden.

Neem direct contact op

captcha