Skip to main content Skip to search

Posts by Nieuwsfeed Verkennis

Werkgever nog steeds verantwoordelijk voor goed dossier bij ontslag

"Maatwerk wordt weer mogelijk", zegt Pascal Besselink arbeidsjurist bij DAS. "Maar ook na het aanpassen van de  Wet werk en zekerheid (Wwz) zal de werkgever nog steeds moeten zorgen voor een goed ontslagdossier." Het nieuwe kabinet wil dat het makkelijker wordt om iemand te ontslaan. Op dit moment staan er hiervoor in de wet een aantal vaste gronden. "Een arbeidscontract kan alleen worden ontbonden op één volledig aangetoonde reden", zegt Besselink. Het nieuwe regeerakkoord stuurt er echter op aan om het mogelijk te maken om meerdere gronden voor ontslag bij elkaar op te tellen. Omdat het in de praktijk erg moeilijk blijkt voor de werkgever om de hoofdreden voor ontslag volledig te onderbouwen. "Kun je als werkgever bijvoorbeeld maar voor de helft aantonen dat iemand onvoldoende functioneert, maar kun je ook andere gronden voor ontslag aanvoeren, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden. Mits de rechter daar genoeg redenen toe ziet."
Read more

Economische groei G20-landen stijgt naar 0,9 procent

Met 2,1 procent nam vooral in Turkije de economische groei toe, zo meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag. In het eerste kwartaal groeide de Turkse economie met 1,3 procent. Ook in Zuid-Afrika, Australië en de Verenigde Staten nam de economische groei flink toe. Stabiele groeicijfers werden genoteerd in Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. In Brazilië en Korea daalde de economische groei van respectievelijk 1 procent en 1,1 procent naar 0,9 procent en 0,6 procent. 
Read more